Trader Plus rất vui mừng được công bố những người chiến thắng Giải thưởng Môi giới Trực tuyến Tốt nhất 2019 Investopedia!

Nhiệm vụ của chúng tôi là đơn giản hóa các thông tin, kiến thức tổng quan về các broker, giúp các bạn tự tin chọn lựa, đánh giá và xem xét các broket uy tín. Giúp các trader tìm thấy các công cụ và nền tảng phù hợp để đầu tư và giao dịch là chìa khóa cho sứ mệnh đó. Vào đầu năm 2019, Investopedia đã đánh giá hơn 70 nhà môi giới trực tuyến, xem xét hàng ngàn biến số trên công nghệ giao dịch, khả năng di động, giao diện người dùng, công cụ nghiên cứu, chi phí và phí.

Mỗi năm một lần, Investopedia trao các giải thưởng để giới thiệu các nhà môi giới đã thể hiện sự xuất sắc trên 12 loại khác nhau đáp ứng các nhu cầu khác nhau mà các nhà đầu tư và thương nhân có. Chúng tôi cũng có một cái nhìn sâu sắc về chính ngành công nghiệp, mà chúng tôi tóm tắt trong phân tích của chúng tôi, ” Môi giới trực tuyến 2019: Năm của kiểm tra thực tế .”

Trong năm 2019, Investopedia liên tục cập nhật các đánh giá và điểm số khi các nhà môi giới đưa ra các thay đổi đối với dịch vụ của họ. Ở mức độ mà những thay đổi đó ảnh hưởng đến xếp hạng chung của các nhà môi giới, Investopedia thực hiện các cập nhật đó trên các trang danh mục riêng lẻ để bạn luôn có danh sách cập nhật các nhà môi giới tốt nhất của chúng tôi. Mỗi năm một lần, Investopedia đánh giá lại cả phương pháp của chúng tôi và toàn bộ lĩnh vực môi giới trước khi trao giải thưởng của chúng tôi trong năm.

Dưới đây là những người chiến thắng của Investopedia trong năm 2019.