Công thức tính quy mô vị thế Forex – Quản lý rủi ro đúng cách

Quy mô vị thế của bạn phải luôn dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Tuy nhiên, bạn vẫn cần tìm hiểu vị trí kích thước tối đa mà tôi nên thực hiện trong giao dịch Forex để duy trì lợi nhuận là gì. Quy tắc 2% là tiêu chuẩn trong ngành quỹ đầu cơ .

Quy tắc 2% là một cách hiệu quả để kiểm soát rủi ro thiết lập rằng bạn chỉ nên mạo hiểm 2% giá trị của tài khoản đối với bất kỳ ý tưởng giao dịch cụ thể nào.

1, Kích thước vị thế trong giao dịch ngoại hối là gì?

Định cỡ vị trí là một phần của bất kỳ chiến lược quản lý rủi ro thành công nào .
Định cỡ vị thế cho bạn biết bạn phải chịu rủi ro bao nhiêu mỗi khi thực hiện giao dịch. Đó là số lượng rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận tùy thuộc vào số lượng pips đang được mạo hiểm trên thị trường mở. Về cơ bản, định cỡ vị trí tính đến ba thành phần:

 1. Kích thước tài khoản.
 2. Bạn sẵn sàng chịu rủi ro bao nhiêu hoặc% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch. Đó là quyết định cá nhân về mức độ thoải mái của bạn và mức độ tích cực trong giao dịch của bạn. Mọi người đều có mức độ thoải mái riêng về mức độ chấp nhận rủi ro của họ, tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ không mạo hiểm hơn 1% hoặc 2% số dư tài khoản của họ.
 3. Chặn đứng tổn thất. Nếu bạn không có điểm dừng để hạn chế khoản lỗ tối đa theo lý thuyết của mình, thì thiệt hại có thể phá hủy tài khoản của bạn và trong một số tình huống không lường trước được, bạn sẽ rơi vào tình thế nợ tiền nhà môi giới của mình.

Đây chỉ là một mô hình cơ bản để cung cấp cho bạn một số hiểu biết cơ bản, nhưng bạn phải sử dụng kích thước vị thế với việc quản lý tiền của mình để đảm bảo tính nhất quán về khoản lỗ của bạn, nhưng cũng để kiểm soát số dư tài khoản của bạn không bị thiệt hại.
Tiếp theo, chúng tôi sẽ phác thảo cách sử dụng máy tính kích thước vị thế giao dịch Forex.
Xem bên dưới:

2, Cách tính kích thước vị thế ForexCông thức tính quy mô vị thế Forex - Quản lý rủi ro đúng cách 1

Khi bạn đã tìm thấy máy tính trên trang tải xuống máy tính kích thước vị thế Forex của chúng tôi, nó sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin. Công thức tính quy mô vị thế Forex yêu cầu các đầu vào này để tính toán mức độ rủi ro mà bạn nên thực hiện cho bất kỳ giao dịch cụ thể nào.
Công thức tính quy mô vị thế Forex - Quản lý rủi ro đúng cách 2
3, Ứng dụng tính toán kích thước vị trí Forex độc quyền của chúng tôi yêu cầu các đầu vào sau:

 1. Chọn đơn vị tiền tệ của tài khoản mà bạn đang giao dịch.
 2. Chọn cặp tiền tệ sẽ được giao dịch.
 3. Kích thước hiện tại của tài khoản giao dịch của bạn. Nhập số dư tài khoản của bạn được làm tròn đến số nguyên gần nhất; nhập số thập phân sẽ gặp lỗi.
 4. Phần trăm tài khoản bạn muốn mạo hiểm khi giao dịch. Bạn không phải nhập dấu phần trăm hoặc bất cứ thứ gì. Theo nghĩa đen, chỉ cần viết con số để đại diện cho phần trăm bạn muốn mạo hiểm. Nhập phần trăm rủi ro trong tài khoản của bạn mà bạn có thể chấp nhận. (1-2% thường được đề xuất là mức rủi ro thoải mái sẽ ngăn chặn việc thổi bay tài khoản của bạn.)
 5. Và cuối cùng, nhập kích thước cắt lỗ của bạn theo pips. (Đây là số lượng bộ đệm bạn cho phép trong biến động giá của cặp tiền mà bạn hiện đang giao dịch).

Kích thước vị thế bạn cần giao dịch để chịu rủi ro về số tiền chính xác sau đó sẽ xuất hiện trong cửa sổ bật lên. Nhấn tính toán để xem kết quả của bạn.

Công thức tính quy mô vị thế Forex - Quản lý rủi ro đúng cách 3

Khi mở giao dịch hiện tại của bạn, chỉ cần nhập số lượng kích thước lô được chỉ ra bởi công thức tính kích thước vị thế Forex. Bằng cách này, bạn sẽ giao dịch trong phạm vi các thông số rủi ro của mình.
Để được hướng dẫn thêm về cách sử dụng trang tải xuống máy tính kích thước vị thế Forex, chỉ cần nhấn vào nút hướng dẫn.

4, Công thức tính kích thước vị thế Forex

Nếu bạn muốn giao dịch trong phạm vi tham số rủi ro của mình, chỉ cần sử dụng công thức định cỡ vị trí sau:
Kích thước vị thế theo lô = $ rủi ro / (Cắt lỗ tính bằng pips x Giá trị Pip)
Đây là một trong những công thức dễ nhất mà mọi người có thể nhớ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ trình bày với các cách khác về cách tính toán kích thước vị trí ngoại hối. Bằng cách này, kiến ​​thức của bạn về vị trí kích thước ngoại hối mt4 sẽ được hoàn thiện.
Số đô la bị rủi ro chỉ đơn giản là đại diện cho số dư tài khoản của bạn mà bạn muốn rủi ro trong mỗi giao dịch. Bạn có muốn mạo hiểm 2%, 5% hoặc có thể là 10% tài khoản của mình không? Đó là tùy thuộc vào bạn, nhưng như chúng tôi đã nói ở phần đầu, việc thực hiện quản lý rủi ro hợp lý yêu cầu rủi ro không quá 1% hoặc 2%.
$ rủi ro =% rủi ro x Số dư tài khoản
Mức dừng lỗ được xác định riêng lẻ dựa trên một số yếu tố như chiến lược thoát lệnh hoặc kỹ năng đọc kỹ thuật của bạn.
“Pip value” là một biến đã biết. Ví dụ: mỗi chuyển động pip EUR / USD có giá trị 1 đô la khi giao dịch một lô nhỏ. Tuy nhiên, nếu bạn là một người đam mê toán học, bạn có thể chia số tiền chịu rủi ro cho lệnh cắt lỗ để tìm giá trị pip.
Định cỡ vị trí thông minh ngay lập tức có thể biến bạn từ một nhà giao dịch thua lỗ thành một nhà giao dịch có rủi ro thấp và lợi nhuận cao. Khái niệm xác định kích thước vị trí được thiết kế để giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính của mình cho dù đó là:

 • Để tối đa hóa cơ hội đạt được mục tiêu lợi nhuận X% của bạn.
 • Để giảm thiểu và giảm thiểu khả năng bạn bị rút tiền lớn đến Y%.
 • Hoặc một số kết hợp của cả hai.

Việc thực hiện định cỡ vị thế khôn ngoan trong dài hạn sẽ mang lại sự tăng trưởng tài khoản ổn định hơn. Ngoài ra, hãy đọc hướng dẫn này về Giao dịch ngoại hối cho người mới bắt đầu .
Cách tính quy mô vị thế trong Forex

Công thức tính quy mô vị thế Forex - Quản lý rủi ro đúng cách 4

 

5, Làm cách nào để tính toán quy mô vị thế trong Forex?

Đó là câu hỏi quan trọng tiếp theo mà chúng tôi sẽ trả lời. Vì mục đích này, chúng ta sẽ giả định một tình huống thực tế mà mọi giao dịch đều phải đối mặt trước khi mở giao dịch.
Ví dụ: chúng tôi sẽ sử dụng kích thước tài khoản giả định là 10.000 đô la và sử dụng mức chênh lệch tối đa là 2% cho bất kỳ giao dịch nào. Mức độ rủi ro của chúng tôi trong trường hợp cụ thể này sẽ là 200 đô la.
2% * 10.000 đô la = 2/100 * 10.000 đô la = 200 đô la (Rủi ro / Giao dịch)
Chúng tôi đang thực hiện một giao dịch dựa trên quy mô tài khoản của mình và với rủi ro 2% và rủi ro tối đa mà chúng tôi sắp đặt cắt lỗ kỹ thuật trên thị trường sẽ là 200 đô la. Thành phần thứ ba mà chúng ta cần xem xét để xác định quy mô vị thế của chúng ta là lệnh dừng lỗ. Để đơn giản, mức cắt lỗ tối đa của chúng tôi là 50 pips. Để tìm giá trị trên mỗi pip, chúng tôi chia số tiền có rủi ro cho mức cắt lỗ.
Giá trị mỗi pip = $ 200/50 pip = $ 4 / pip
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta phải sử dụng công thức tính kích thước vị thế Forex sau:
Quy mô vị thế = Giá trị mỗi pip * [(10k đơn vị EUR / USD) / (1 USD mỗi pip)]
Bây giờ bạn có tất cả các chi tiết bạn cần để tính toán kích thước vị thế cho các giao dịch của mình. Áp dụng công thức quy mô vị thế ở trên cho ví dụ giả định của chúng tôi sẽ dẫn đến việc bạn cần đặt 40.000 đơn vị EUR / USD hoặc 4 lô nhỏ để duy trì trong các thông số rủi ro ban đầu.

6, Kết luận

Ngoài tâm lý của chính bạn , cách tính toán kích thước vị thế ngoại hối là chủ đề quan trọng nhất mà bạn có thể học. Giao dịch thị trường Forex mà không có máy tính kích thước vị thế Forex có thể giống như đi tàu lượn siêu tốc. Nếu bạn không biết cách tôi tính toán quy mô vị thế trong Forex, bạn sẽ không bao giờ thành công trên thị trường.
Công thức tính quy mô vị thế Forex là một thành phần khác của chiến lược quản lý tiền.
Bây giờ bạn đã học được những kiến ​​thức cơ bản về ứng dụng máy tính kích thước vị thế Forex, bạn có thể kiểm soát các thông số rủi ro của mình và tại sao không, bạn có thể có một đêm ngon giấc hơn khi biết rằng tài khoản của bạn sẽ không cạn kiệt chỉ sau một đêm. Nếu bạn không giỏi toán đến mức đó, đó không còn là vấn đề nữa vì chúng tôi cung cấp cho bạn đòn bẩy tính toán kích thước vị thế Forex tốt nhất, sẽ biến bất kỳ nhà giao dịch bán lẻ nào thành một nhà quản lý rủi ro có uy tín..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *