Làm sao để có thể làm chủ được chiến lược giao dịch Forex

Trader chuyên nghiệp không ngồi trước biểu đồ của họ rồi tự hỏi phải làm ...