Tại sao bạn cần phải làm chủ chiến lược giao dịch của mình

Làm sao để có thể làm chủ được chiến lược giao dịch Forex

Trader chuyên nghiệp không ngồi trước biểu đồ của họ rồi tự hỏi phải làm gì. Họ biết phải làm…