Sàn Market Maker trong Forex là gì?

Sau 2 loạt bài viết giới thiệu về loại sàn ECN và sàn STP là ...