Thủ thuật vào lệnh Forex – Những điểm cần chú ý

Bằng cách chờ đợi cho một điểm vào lệnh tốt hơn và nhận được một ...

Cách vẽ Hỗ trợ và Kháng cự Forex

Nhiều trader đã làm công việc vẽ Hỗ trợ (S) / Kháng cự (R) trở ...

[Kỹ năng Trader] – Khi Nào Nên Giữ – Khi Nào Nên Đóng

Một trong những các quyết định thách thức nhất mà các Forex trader đang phải ...