Áp dụng quy luật 80/20 trong giao dịch Forex

Quy luật 80/20 phổ biến trong nghiên cứu kinh doanh, bán hàng, kinh tế và ...