Làm gì khi thị trường Forex ít dao động?

Đôi khi thị trường xảy ra quá nhiều biến động thất thường để có thể ...