Tài khoản demo trong Forex là gì? 1

Tài khoản demo trong Forex là gì?

Đối với những bạn mới tìm hiểu về trader forex thì tài khoản demo là nơi thực hành làm quen…