Pin bar là gì? Phương pháp giao dịch theo Pin Bar

Pin bar là gì? – Nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất thì: ...

Cách đặt Stop Loss và Take Profit chuyên nghiệp

Luôn quyết định về nơi đặt stop loss trước khi quyết định khối lượng giao ...

[Kỹ năng Trader] – Khi Nào Nên Giữ – Khi Nào Nên Đóng

Một trong những các quyết định thách thức nhất mà các Forex trader đang phải ...