Định chế tài chính là gì? Vai trò của định chế tài chính

(Trader Plus) – Định chế tài chính là gì? Định chế tài chính là các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng. Các định chế tài chính thường được điều chỉnh bởi luật tài chính của chính phủ.Định chế tài chính (financial institution) là các định chế (tức thể chế, tổ chức được thành lập theo luật) mà hoạt động chủ yếu của chúng là đóng vai trò trung gian tài chính trong quá trình chuyển vốn từ người cho vay sang người đi vay.

Định chế tài chính là gì
Định chế tài chính là gì

Định chế tài chính là gì

Thuật ngữ “ định chế tài chính” tiếng anh  “financial institutions”  là cụm từ được dùng phổ biến ở Miền Nam trước năm 1975 trong các tài liệu về tài chính-ngân hàng.

Dưới đây là định nghĩa của “financial institutions” từ 2 cuốn từ điển chuyên ngành:

“Một nhóm các tổ chức thương mại và công cộng tham gia vào việc trao đổi, cho vay, đi mượn và đầu tư tiền tệ. Thuật ngữ này thường được sử dụng để thay thế cho thuật ngữ các trung gian tài chính” – (The group of commercial and public organization engaged in exchanging, lending, borrowing and investing money. The term is often used as an alternative for financial intermediaries) – Graham Bannock and William Manser (1989) Dictionary of Finance. Second edition, 1995. London: Penguin Book.  “Tổ chức thu thập các nguồn quỹ từ công chúng để đầu tư vào các tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, công cụ trên thị trường tiền tệ, tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng hoặc cho vay…” – (institution that collects funds from the public to place in financial assets such as stock, bonds, money market instruments, bank deposits, or loans…) – John Downes and Jordan Elliot Goodman (1994) Dictionary of Finance and Investement Terms. Third edition. New York: Barron’s.

Các loại định chế tài chính

Các loại định chế tài chính
Các loại định chế tài chính
 • Ngân hàng thương mại
 • Liên hiệp tín dụng
 • Công ty môi giới chứng khoán
 • Công ty quản lý tài sản
 • Công ty bảo hiểm
 • Công ty tài chính
 • Hiệp hội nhà ở
 • Các nhà bán lẻ

Xem thêm: Hợp đồng chênh lệch CFD là gì?

Định chế tài chính trung gian

Các chủ thể trong nền kinh tế bao gồm các tổ chức tài chính và phi tài chính. Tổ chức phi tài chính là các tổ chức sản xuất sản phẩm (xe, máy tính,mỹ phẩm, …) hoặc cung cấp các dịch vụ phi tài chính (vận tải, du lịch, các dịch vụ công cộng khác,…). Các tổ chức tài chính hay chúng ta thường gọi là các tổ chức tài chính trung gian, là các tổ chức có cung cấp một (hoặc nhiều) trong số các dịch vụ sau:

 • Huy động các nguồn tài chính từ những người có vốn để cho những người cần vốn vay
 • Làm môi giới mua bán tài sản tài chính theo sự uỷ quyền của khách hàng
 • Mua bán tài sản tài chính để kiếm lời cho chính công ty mình
 • Tham gia vào hoạt động đầu tư tài sản tài chính cho nhà đầu tư và sau đó bán chúng trên thị trường để kiếm lợi cho nhà đầu tư
 • Cung cấp các dịch vụ tư vấn cho nhà đầu tư
 • Quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư

Xem thêm: Top 9 diễn đàn Forex, forum Forex nổi bật 2019

Vai trò của các định chế tài chính

Nhiều định chế tài chính hoạt động như những trung gian giữa thị trường vốn và thị trường nợ. Nhưng dịch vụ cung cấp bởi một định chế thường phụ thuộc vào loại hình của nó.

Định chế tài chính cũng chịu trách nhiệm chuyển quỹ từ nhà đầu tư đến doanh nghiệp. Thông thường, đây là những chủ thể kiểm soát dòng tiền trong nền kinh tế.

Các dịch vụ cung cấp bởi định chế tài chính
Các dịch vụ cung cấp bởi định chế tài chính

Dịch vụ được cung cấp có thể khác nhau giữa các định chế tài chính. Ví dụ, dịch vụ của ngân hàng thương mại bao gồm dịch vụ bảo hiểm, thế chấp, cho vay và thẻ tín dụng.

Các loại hình định chế tài chính:

Ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại có thể được định nghĩa là một tổ chức tài chính cung cấp một loạt các dịch vụ như cho vay thế chấp, cho vay tự động và kinh doanh, và chấp nhận các khoản tiền gửi. Ngân hàng thương mại cũng làm việc với các sản phẩm đầu tư cơ bản như tài khoản tiết kiếm và chứng chỉ tiền gửi. Ngân hàng thương mại truyền thống thường đi kèm với các phương tiện như két an toàn, nhân viên ngân hàng, máy ATM và các hầm tiền. Tuy nhiên, một vài ngân hàng thương mại không có những phương tiện này. Ở đây, khách hàng được yêu cầu thực hiện tất cả giao dịch qua Internet hoặc qua điện thoại.

Định chế tài chính là gì? Vai trò của định chế tài chính 1

Liên hiệp tín dụng

Liên hiệp tín dụng được biết đến dưới nhiều tên gọi khác nhau trên thế giới và là tổ chức hợp tác thuộc sở hữu của các thành viên và không vì mục tiêu lợi nhuận. Không giống các ngân hàng và tổ chức tài chính khác, các liên hiệp tín dụng được thiết lập và điều hành bởi các thành viên. Trong một liên hiệp tín dụng, lợi nhuận được chia sẻ giữa các thành viên. Không có một tiêu chuẩn xác định cho một liên hiệp tín dụng. Nó có thể bao gồm một tổ chức với một vài thành viên hoặc một tổ chức lớn với hàng ngàn người.

Trong một liên hiệp tín dụng, các thành viên đổ tiền vào ngân hàng để cung cấp cho nhau các khoản vay. Sau đó, lợi nhuận thu được sẽ được sử dụng để tài trợ cho các dự án và dịch vụ vì lợi ích chung của cả cộng đồng. Một vài dịch vụ được cung cấp bởi các liên hiệp tín dụng là online banking, tài khoản cổ phần (tài khoản tiết kiệm), tài khoản hối phiếu (tài khoản giao dịch), thẻ tín dụng và chứng chỉ cổ phần kì hạn (chứng chỉ tiền gửi).

Công ty môi giới chứng khoán

Công ty môi giới chứng khoán chịu trách nhiệm tạo điều kiện cho việc mua và bán các chứng khoán tài chính giữa người mua và người bán. Một công ty môi giới phục vụ khách hàng của các nhà đầu tư và tuyển dụng các nhà môi giới chứng khoán để thông qua đó, họ có thể giao dịch cổ phiếu được niêm yết và các loại chứng khoán khác. Một khi giao dịch đã hoàn tất thành công, người môi giới sẽ nhận được một khoản đền bù, hay hoa hồng. Các công ty môi giới chứng khoán với dịch vụ đầy đủ sẽ cung cấp dịch vụ lập kế hoạch bất động sản, tư vấn thuế và các hoạt động tư vấn khác.

Công ty môi giới chiết khấu sẽ tính ít phí hơn các công ty môi giới truyền thống, và ở đây khác hàng thực thiện giao dịch thông qua các hệ thống trên máy tính. Đối với các công ty môi giới online, nhà đầu tư được cung cấp một website để thực hiện giao dịch.
Các dịch vụ được cung cấp bao gồm: Bảo hiểm, Chứng khoán, Thế chấp, Cho vay, Thẻ tín dụng, Thị trường tiền tệ và Viết séc.

Công ty quản lý tài sản

Công ty quản lý tài sản thu lợi nhuận bằng cách cung cấp cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn hơn so với việc tự đầu tư nhờ các nguồn lực lớn. Công ty sẽ đầu tư các quỹ tổng hợp của khách hàng vào chứng khoán phù hợp với mục tiêu tài chính đã công bố. Các công ty này quản lý quỹ đầu cơ, quỹ tương hỗ và kế hoạch hưu trí. Họ tính phí dịch vụ hoặc hoa hồng và có thể tính một khoản chi phí hoặc một phần trăm cố định trong tổng tài sản đang quản lý.

Công ty bảo hiểm

Công ty bảo hiểm kí kết hợp đồng, thường được đại diện bởi một chính sách, và cung cấp cho chủ thể hoặc cá nhân sự bảo vệ tài chính hoặc hoàn trả lại những mất mát về tài chính có thể xảy ra. Công ty bảo hiểm là công cụ bảo vệ những mất mát tài chính, cả lớn và nhỏ, gây ra bởi những thiệt hại đối với người được bảo hiểm hoặc tài sản của người đó. Có rất nhiều những chính sách bảo hiểm; tuy nhiên, quan trọng nhất là bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm nhà và bảo hiểm xe.

Định chế tài chính là gì? Vai trò của định chế tài chính 2

Các dịch vụ được cung cấp bao gồm: Dịch vụ bảo hiểm, Chứng khoán, Mua hoặc bán dịch vụ bất động sản, Thế chấp, Cho vay, Thẻ tín dụng và Viết séc.

Công ty tài chính

Công ty tài chính được định nghĩa là một tổ chức cung cấp các khoản vay cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Công ty tài chính tương tự như ngân hàng vì nó hoạt động như một chủ thể cho vay bằng cách tăng tín dụng. Tuy nhiên, một điểm khác với ngân hàng chính là công ty tài chính không nhận tiền gửi. Thực tế, công ty tài chính lấy quỹ từ ngân hàng và những nguồn khác. Vai trò của công ty tài chính là tăng tín dụng cho công ty với mục đích thương mại và cho cá nhân để thực hiện việc mua hàng. Nó cũng cung cấp tài chính cho việc bán hàng trả góp.

Hiệp hội nhà ở

Hiệp hội nhà ở được định nghĩa là một tổ chức tài chính cung cấp các hoạt động ngân hàng và dịch vụ tài chính khác cho các thành viên. Hiệp hội nhà ở thuộc sở hữu của các thành viên như một tổ chức tương hỗ. Dịch vụ cung cấp bởi Hiệp hội nhà ở bao gồm thế chấp và tài khoản yêu cầu tiền gửi. Họ thường được hỗ trợ bởi các công ty bảo hiểm. Thuật ngữ “Hiệp hội nhà ở” bắt nguồn từ thế kỉ 19 tại nước Anh. Tổ chức này được giới thiệu từ một nhóm những người cùng tiết kiệm trong thương mại về nhà ở. Mặc dù chủ yếu được tìm thấy ở nước Anh, các Hiệp hội nhà ở cũng có mặt ở nhiều nước khác như Úc, Ireland và Jamaica.

Tổ chức bán lẻ

Nhà bán lẻ bán hàng hóa trực tiếp đến người tiêu dùng với mục tiêu lợi nhuận. Điều này được thực hiện qua nhiều kênh phân phối khác nhau. Các tổ chức bán lẻ có thể có nhiều quy mô khác nhau, từ một gia đình nhỏ mở cửa hàng đến các siêu thị lớn. Những nhà bán lẻ lớn mua hàng trực tiếp từ nơi sản xuất hoặc nhà bán buôn và sau đó bán sản phẩm cho người tiêu dùng cuối cùng tại một mức giá đã xác định trước. Nhà bán lẻ hiếm khi tự sản xuất sản phẩm. Họ chủ yếu hoạt động như một trung gian liên kết trong việc lấy sản phẩm từ nhà bán buôn và bán nó cho người tiêu dùng.

Trên đây là khái niệm, vai trò và các loại hình cơ bản về định chế tài chính được Trader Plus tổng hợp, hy vọng đem đến những thông tin bổ ích cho các bạn trong việc trading

Chú ý:

Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. TraderPlus không chịu trách nhiệm đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.
 • Thông tin liên hệ:
 • Địa chỉ: Việt Nam
 • Phone: 08.xxx.xxx
 • Email: traderplusvn@gmail.com
 • Website: https://traderplus.net/  Đăng ký khóa học 1Đăng ký TraderĐăng ký khóa học lệnhĐăng ký thông tin

  Nếu thấy bài viết HAY chia sẻ ngay!

  TRADER PLUS

  Trader Plus kênh thông tin tổng hợp kiến thức, tin tức, thị trường từ môi trường internet trong lĩnh vực trader forex, coin, tài chính, đầu tư. Mọi thông tin được nghiên cứu tổng hợp từ dữ liệu thị trường. Độc giả tự chịu trách nhiệm về thông tin kiến thức

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *