Trái phiếu là gì? Những thông tin cơ bản về trái phiếu

Trái phiếu là gì? Đặc điểm của trái phiếu cũng như những thông tin cơ bản về trái phiếu sẽ được Trader Plus chia sẻ tại bài viết này, giúp các bạn hiểu rõ hơn về trái phiếu khác với cổ phiếu và xem xét đầu tư cho phù hợp.

Trái phiếu là gì
Trái phiếu là gì

Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là một sản phẩm, một công cụ, một loại chứng khoán… thường được gọi là chứng khoán thu nhập cố định đại diện cho khoản vay của nhà đầu tư đối với người vay (thường là doanh nghiệp hoặc chính phủ). Một trái phiếu có thể được coi là một IOU giữa người vay và người cho vay bao gồm các chi tiết của khoản vay và các khoản thanh toán của nó. Trái phiếu được sử dụng bởi các Công Ty, Thành phố, Chính Phủ có chủ quyền để tài trợ hoạt động cho các dự án.

Chủ sở hữu của trái phiếu là người gỡ nợ, hoặc chủ nợ, của tổ chức phát hành. Chi tiết trái phiếu bao gồm ngày kết thúc khi tiền gốc của khoản vay được trả cho chủ sở hữu trái phiếu và thường bao gồm các điều khoản cho các khoản thanh toán lãi thay đổi hoặc cố định được thực hiện bởi người vay.

Điều 8 Luật chứng khoán quy định về điều kiện để phát hành trái phiếu ra công chúng:

 1. Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký phát hành tối thiểu là 10 tỷ đồng Việt Nam.
 2. Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phát hành phải có lãi.
 3. Có phương án khả thi về việc sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu.
 4. Phải có tổ chức bảo lãnh phát hành.
 5. Tổ chức phát hành trái phiếu phải xác định đại diện người sở hữu trái phiếu

Xem thêm: Định chế tài chính là gì? Vai trò của định chế tài chính

Tổ chức phát hành trái phiếu

Chính phủ và các công ty thường sử dụng trái phiếu như một hình thức để vay tiền. Chính phủ thường xuyên cần tài trợ cho đường xá, trường học, các tiện ích hoặc cơ sở hạ tầng khác. Trái phiếu cũng thường được sử dụng để gây quỹ ở các đất nước có chiến tranh

Tương tự, các tập đoàn cũng sẽ thường dùng trái phiếu để phát triển kinh doanh, mua tài sản và thiết bị để thực hiện các dự án có tiềm năng sinh ra lợi nhuận lớn, để nghiên cứu và phát triển hoặc thuê nhân viên. Vấn đề mà các tổ chức lớn gặp phải là họ thường cần rất nhiều tiền số tiền này sẽ vượt mức mà một Ngân Hàng có thể cho vay nhiều lần.

Trái phiếu cung cấp một giải pháp bằng cách cho phép nhiều nhà đầu tư cá nhân đảm nhận vai trò của người cho vay. Thật vậy, thị trường nợ công cho phép hàng ngàn nhà đầu tư cùng đầu tư một lúc, mỗi người cho vay một phần vốn cần thiết. Hơn nữa, thị trường cho phép người cho vay bán trái phiếu của mình cho các nhà đầu tư khác hoặc mua lại trái phiếu từ các cá nhân khác sau khi tổ chức phát hành ban đầu huy động vốn.

Trái phiếu hoạt động như thế nào?

Trái phiếu thường được gọi là chứng khoán thu nhập cố định và là một trong ba loại tài sản mà các nhà đầu tư cá nhân thường quen thuộc, cùng với cổ phiếu( chứng khoán). Nhiều trái phiếu doanh nghiệp và chính phủ được giao dịch công khai những người khác chỉ được giao dịch qua quầy ( OTC ) hoặc riêng tư giữa người vay và người cho vay.

Trái phiếu hoạt động như thế nào?
Trái phiếu hoạt động như thế nào?

Khi các công ty hoặc các thực thể khác cần huy động tiền để tài trợ cho các dự án mới, duy trì hoạt động liên tục hoặc tái cấp vốn các khoản nợ hiện có, họ có thể phát hành trái phiếu trực tiếp cho các nhà đầu tư. Người vay (tổ chức phát hành) phát hành một trái phiếu bao gồm các điều khoản của khoản vay, các khoản thanh toán lãi sẽ được thực hiện và thời gian mà các khoản vay (gốc trái phiếu) phải được trả lại ( ngày đáo hạn ).

Khoản thanh toán lãi là một phần lợi nhuận mà các người sở hữu trái phiếu kiếm được khi họ dùng tiền cho vay đối với tổ chức phát hành. Lãi suất xác định thanh toán được gọi là lãi suất coupon.  Giá ban đầu của hầu hết các trái phiếu thường được đặt ngang bằng nhau. Giá thị trường thực tế của trái phiếu phụ thuộc vào một số yếu tố: chất lượng tín dụng của tổ chức phát hành, thời gian cho đến khi hết hạn và lãi suất coupon so với môi trường lãi suất chung tại thời điểm đó. Mệnh giá của trái phiếu là những gì sẽ được trả lại cho người vay sau khi trái phiếu đáo hạn.

Hầu hết trái phiếu có thể được bán bởi các cá nhân, tổ chức sở hữu trái phiếu đó cho các nhà đầu tư khác sau khi chúng được phát hành. Nói cách khác, một nhà đầu tư trái phiếu không nhất thiết cứ phải giữ một trái phiếu cho đến ngày đáo hạn của nó. Mà trong qua trình đó trái phiếu có thể được luân chuyển dễ dàng từ người này sang người khác bằng hình thức mua bán. Trái phiếu cũng có thể sẽ được người vay mua lại nếu lãi suất giảm hoặc nếu tín dụng của người vay được cải thiện, và nó có thể phát hành lại trái phiếu mới với chi phí thấp hơn.

Xem thêm: Biểu đồ nến Nhật là gì? Cách xem biểu đồ nến và mô hình nến cơ bản

Đặc điểm của trái phiếu

Hầu hết các trái phiếu chia sẻ một số đặc điểm cơ bản phổ biến bao gồm:

 • Mệnh giá là số tiền mà trái phiếu sẽ có giá trị khi đáo hạn, nó cũng là số tiền tham chiếu mà nhà phát hành trái phiếu sử dụng khi tính toán các khoản thanh toán lãi. Ví dụ: giả sử một nhà đầu tư mua một trái phiếu với giá cao hơn $1,000 và một nhà đầu tư khác mua cùng một trái phiếu sau đó khi nó được giao dịch với mức chiết khấu $980. Khi trái phiếu đáo hạn, cả hai nhà đầu tư sẽ nhận được mệnh giá 1.000 đô la của trái phiếu.
 • Lãi suất coupon là lãi suất mà nhà phát hành trái phiếu sẽ trả theo mệnh giá của trái phiếu, được biểu thị bằng phần trăm. Ví dụ: lãi suất coupon 5% có nghĩa là trái chủ sẽ nhận được 5% x $ 1000 mệnh giá = $ 50 mỗi năm.
 • Ngày coupon là ngày mà nhà phát hành trái phiếu sẽ thực hiện thanh toán lãi. Thanh toán có thể được thực hiện trong bất kỳ khoảng thời gian nào, nhưng tiêu chuẩn là thanh toán giữa năm.
 • Ngày đáo hạn là ngày trái phiếu sẽ đáo hạn và nhà phát hành trái phiếu sẽ trả cho chủ sở hữu trái phiếu mệnh giá của trái phiếu.
 • Giá phát hành là giá mà tại đó nhà phát hành trái phiếu ban đầu bán trái phiếu.
Đặc điểm của trái phiếu
Đặc điểm của trái phiếu

Hai yếu tố chất lượng tín dụng trái phiếu và thời gian đến hạn đáo hạn là các yếu tố quyết định chính của lãi suất trái phiếu. Nếu công ty phát hành có xếp hạng tín dụng kém, rủi ro vỡ nợ sẽ lớn hơn và các trái phiếu này phải trả lãi nhiều hơn. Trái phiếu có thời gian đáo hạn rất dài cũng thường phải trả lãi suất cao hơn. Khoản bồi thường cao hơn này là do các trái chủ tiếp xúc nhiều hơn với rủi ro lãi suất và lạm phát trong một thời gian dài.

Trái phiếu và danh mục đầu tư trái phiếu sẽ tăng hoặc giảm giá trị khi lãi suất thay đổi. Độ nhạy cảm với những thay đổi trong môi trường lãi suất được gọi là thời hạn trực tuyến . Việc sử dụng thời hạn trong bối cảnh này có thể gây nhầm lẫn cho các nhà đầu tư trái phiếu mới bởi vì nó không đề cập đến khoảng thời gian trái phiếu có trước khi đáo hạn. Thay vào đó, thời lượng mô tả mức giá của trái phiếu sẽ tăng hoặc giảm với sự thay đổi của lãi suất.

Tỷ lệ thay đổi độ nhạy cảm của trái phiếu hoặc danh mục đầu tư trái phiếu đối với lãi suất(thời hạn) được gọi là convexity (là thước đo độ cong, hoặc mức độ của đường cong, trong mối quan hệ giữa giá trái phiếu và lợi suất trái phiếu). Các yếu tố này rất khó tính toán và việc phân tích cần thiết thường được thực hiện bởi các chuyên gia.

Phân loại trái phiếu

Có nhiều cách phân loại trái phiếu, cụ thể như sau:

Trái phiếu phân loại theo người phát hành

Trái phiếu của Chính phủ: Chính phủ phát hành trái phiếu nhằm huy động nguồn tiền nhàn rỗi trong nhân dân hay các tổ chức kinh tế xã hội để có nguồn kinh phí đáp ứng hoạt động của Chính phủ, hoạt động xây dựng, kiến thiết các công trình tầm vóc quốc gia… Trái phiếu Chính phủ được đánh giá là uy tín, ít rủi ro nhất trên thị trường.

Trái phiếu của doanh nghiệp: Đây là loại trái phiếu do doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hữu hạn phát hành nhằm mục đích thu hút nguồn vốn đầu tư bên ngoài để tăng cường hoạt động sản xuất. Trái phiếu doanh nghiệp rất đa dạng tương ứng với các loại hình doanh nghiệp và quy mô sản xuất của doanh nghiệp.

Trái phiếu của ngân hàng và các tổ chức tài chính: Các ngân hàng và tổ chức tài chính cũng phát hành trái phiếu nhằm tăng nguồn vốn hoạt động.

Phân loại theo lợi tức trái phiếu

Nếu phân loại theo lãi suất thì có 03 loại trái phiếu:

Trái phiếu có lãi suất cố định đây là loại trái phiếu mà lợi tức được xác định theo một tỷ lệ phần trăm cố định tính theo mệnh giá (ngang giá, giá chiết khấu hay giá gia tăng).

Trái phiếu có lãi suất biến đổi hoặc trái phiếu có lãi suất thả nổi là loại trái phiếu được tính theo một lãi suất có sự biến đổi theo một lãi suất tham chiếu khác, tức là lãi suất tham chiếu luôn biến đổi nên lãi suất của trái phiếu cũng biến đổi theo. Lợi tức của trái phiếu có lãi suất biến đổi mỗi kỳ trả cũng là các mức khác nhau

Trái phiếu có lãi suất bằng không: Đây là loại trái phiếu mà người mua không nhận được lãi (không có lợi tức). Thay vào đó, người mua được quyền mua trái phiếu với giá thấp hơn mệnh giá niêm yết (mua chiết khấu) và đến khi đáo hạn thì được hoàn trả bằng mệnh giá phát hành.

Phân loại dựa vào hình thức trái phiếu

Gồm có trái phiếu vô danh và trái phiếu ghi danh. Điểm khác biệt là trái phiếu có ghi tên của người mua lên trái phiếu và trong số phát hành hay không.

Phân loại dựa vào tính chất trái phiếu

 • Trái phiếu có thể chuyển đổi: tức là trái chủ được quyền chuyển sang cổ phiếu của công ty đó, được quy định rõ về thời gian và tỷ lệ mua.
 • Trái phiếu có quyền mua cổ phiếu là loại trái phiếu cho phép trái chủ được quyền mua kèm một số lượng nhất định cổ phiếu của công ty.
 • Trái phiếu có thể mua lại cho phép nhà phát hành được quyền mua lại một phần

Phân biệt trái phiếu với cổ phiếu

Trái phiếu là chứng chỉ ghi nhận nợ, quyền sở hữu trái phiếu thuộc về chủ nợ (trái chủ). Trong khi đó, cổ phiếu là chứng chỉ góp vốn, các cổ đông là những người sở hữu cổ phiếu.

Trái phiếu do Chính phủ, các doanh nghiệp hay tổ chức kinh tế xã hội phát hành. Còn cổ phiếu do các công ty cổ phần phát hành.

Người đầu tư trái phiếu sẽ thu về được lãi suất còn cổ phiếu ko cho ra lãi suất.

Dù là người sở hữu trái phiếu nhưng chủ nợ không có quyền tham gia vào các hoạt động của công ty. Trái lại, cổ đông sở hữu cổ phiếu là người có quyền tham gia vào mọi hoạt động điều hành công ty.

Việc phát hành trái phiếu là chỉ có hiệu lực trong một thời gian nhất định trong khi cổ phiếu có giá trị vô thời hạn. Cổ phiếu chính là gắn liền với sự tồn vong của công ty.

Đối với đầu tư trái phiếu, người mua được quyền rút khi đến hạn. Trong khi đó, cổ đông góp vốn cho công ty được chuyển hóa dưới dạng cổ phiếu thì không được rút vốn trực tiếp.

Đối với giới đầu tư, đầu tư vào trái phiếu có sự an toàn hơn, ít rủi ro và mức độ rủi ro phụ thuộc và độ an toàn của doanh nghiệp. Đầu tư cổ phiếu có mức độ rủi ro cao.

Trái phiếu có khả năng được chuyển đổi thành cổ phiếu trong khi cổ phiếu không thể chuyển đổi thành trái phiếu.

Phân biệt trái phiếu và cổ phiếu

Cổ phiếu và trái phiếu về cơ bản đều là công cụ huy động vốn đối với công ty phát hành và là công cụ đầu tư đối với các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Cổ phiếu và trái phiếu cũng có những điểm khác nhau được liệt kê trong bảng dưới đây.

STT TRÁI PHIẾU CỔ PHIẾU
01 Là chứng chỉ ghi nhận nợ, người sở hữu là chủ nợ Là chứng chỉ góp vốn, người sử hữu là cổ đông
01 Chủ nợ không có quyền tham gia vào điều hành công ty Cổ đông có quyền tham gia vào hoạt động điều hành công ty
02 Có thời gian nhất định Không có thời hạn, nó gắn liền với sự tồn tại của công ty
03 Hoàn vốn khi đáo hạn Không được rút vốn trực tiếp, chỉ được chuyển nhượng
04 Ít rủi ro, lợi nhuận thấp hơn Độ rủi ro cao, lợi nhuận cao
05 Có thể chuyển đổi thành cổ phiếu Không thể chuyển đổi thành trái phiếu

Danh mục trái phiếu

Có bốn loại trái phiếu chính được bán trên thị trường. Tuy nhiên, các bạn cũng có thể thấy trái phiếu ở các nước ngoài được phát hành bởi các tập đoàn và chính phủ trên một số nền tảng.

 • Trái phiếu doanh nghiệp (Corporate bonds) được phát hành bởi các công ty. Các công ty phát hành trái phiếu thay vì tìm kiếm các Ngân Hàng để vay nợ thì trong nhiều trường hợp thị trường trái phiếu đưa ra các điều khoản có lợi hơn và lãi suất thấp hơn.
 • Trái phiếu thành phố được phát hành bởi các thành phố. Một số trái phiếu thành phố cung cấp phiếu giảm giá miễn thuế cho các nhà đầu tư.
 • Trái phiếu chính phủ Trái phiếu chính phủ thường được coi là không có rủi ro bởi chính phủ có thể tăng thuế hoặc in thêm tiền mặt để chi trả trái phiếu đáo hạn. Một số ví dụ rất hiếm thấy khi chính phủ không thể thanh toán được nợ đó là cuộc khủng hoảng đồng rúp năm 1998 của chính phủ Nga.
 • Trái phiếu đại lý là trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức liên kết với chính phủ. phương thức phát hành trái phiếu mà những doanh nghiệp này phát hành ủy thác cho một tổ chức khác thực hiện bán trái phiếu cho các đối tượng mua trái phiếu.

Các loại trái phiếu

Trái phiếu có sẵn cho các nhà đầu tư có nhiều loại khác nhau. Chúng có thể được phân tách bằng tỷ lệ hoặc loại lãi suất hoặc thanh toán phiếu lãi, được nhà phát hành thu hồi hoặc có các thuộc tính khác.

 • Trái phiếu không được nhận trái tức (ZERO COUPON): Là trái phiếu không được trả tiền thanh toán lãi định kỳ và thay vào đó được ban hành với giá giảm đến mệnh giá của họ mà sẽ tạo ra một sự trở lại mỗi khi người sở hữu trái phiếu được thanh toán mệnh giá đầy đủ khi trái phiếu đáo hạn.
 • Trái phiếu chuyển đổi (CONVERTIBLE BONDS): là một loại trái phiếu cho phép các chủ trái phiếu chuyển đổi nợ thành cổ phiếu (vốn chủ sở hữu) tại một số điểm, tùy thuộc vào các điều kiện nhất định như giá cổ phiếu. Ví dụ, hãy tưởng tượng một công ty cần vay 1 triệu đô la để tài trợ cho một dự án mới. Họ có thể vay bằng cách phát hành trái phiếu với phiếu lãi 12% đáo hạn sau 10 năm. Tuy nhiên, nếu họ biết rằng có một số nhà đầu tư sẵn sàng mua trái phiếu với phiếu giảm giá 8% cho phép họ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu nếu giá cổ phiếu tăng trên một giá trị nhất định, họ có thể muốn phát hành trái phiếu đó.

Trái phiếu chuyển đổi có thể là giải pháp tốt nhất cho các công ty vì họ sẽ có khoản thanh toán lãi thấp hơn trong khi dự án đang ở giai đoạn đầu. Nếu các nhà đầu tư chuyển đổi trái phiếu của họ, các cổ đông khác sẽ bị pha loãng, nhưng công ty sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản lãi hay tiền gốc nào của trái phiếu.

Các nhà đầu tư đã một khi đã mua trái phiếu chuyển đổi có thể nghĩ rằng đây là một giải pháp tuyệt vời bởi vì họ có thể thu lợi từ sự tăng giá của cổ phiếu nếu dự án thành công. Họ đang chấp nhận rủi ro nhiều hơn bằng cách chấp nhận thanh toán phiếu lãi thấp hơn, nhưng phần thưởng tiềm năng về lâu dài nếu trái phiếu được chuyển đổi có thể khiến sự đánh đổi đó được chấp nhận một cách đúng đắn.

 • Trái phiếu có thể mua lại (CALLABLE BOND): Trái phiếu có thể mua lại là loại trái phiếu có kèm điều khoản được nhà phát hành mua lại trước thời gian đáo hạn. Nói như vậy có nghĩa là nhà phát hành có quyền nhưng không bắt buộc phải mua lại loại trái phiếu này. Khi phát hành, trái phiếu này sẽ ghi rõ khi nào nó có thể được mua lại và giá mua lại là bao nhiêu. Giả sử rằng một công ty đã vay 1 triệu đô la bằng cách phát hành trái phiếu với phiếu lãi 10% đáo hạn trong 10 năm. Nếu lãi suất giảm (hoặc xếp hạng tín dụng của công ty được cải thiện) vào năm thứ 5 khi công ty có thể vay 8%, họ sẽ gọi hoặc mua lại trái phiếu từ các trái chủ để lấy số tiền gốc và phát hành lại trái phiếu mới với lãi suất thấp hơn.

Một trái phiếu có thể mua lại cho phép người nắm giữ trái phiếu có thể bán trái phiếu trở lại cho công ty trước khi nó đã đến tuổi trưởng thành. . Điều này rất có giá trị đối với các nhà đầu tư mỗi khi họ lo lắng rằng trái phiếu có thể giảm giá trị, hoặc nếu họ nghĩ rằng lãi suất sẽ tăng và họ muốn lấy lại tiền gốc trước khi trái phiếu giảm giá trị.

Giá trái phiếu

Giá trái phiếu thay đổi hàng ngày, giống như bất kỳ các loại giao dịch công khai nào khác, cung và cầu trái phiếu trong bất kỳ thời điểm nào cũng có giá trị xác định chính xác ngay tại thời điểm đó. Nhưng có một logic về cách trái phiếu được định giá. Cho đến thời điểm này, chúng tôi đã nói về trái phiếu như thể mọi nhà đầu tư luôn giữ trái phiếu của mình đến ngày đáo hạn. Đúng là nếu như bạn làm điều này bạn sẽ được đảm bảo lấy lại tiền gốc cộng với tiền lãi. Tuy nhiên, một trái phiếu không phải được giữ đến ngày đáo hạn. Bất cứ lúc nào chủ sở hữu trái phiếu có thể bán trái phiếu của họ trên thị trường mở, nơi giá có thể dao động, đôi khi sẽ thu về lợi nhuận rất lớn. Nhà đầu tư thành công là nhà đầu tư biết đâu là điểm dừng.

Giá của một trái phiếu thay đổi để đáp ứng với những thay đổi của lãi suất trong nền kinh tế. Điều này là do thực tế đối với trái phiếu có lãi suất cố định , nhà phát hành đã hứa trả một phiếu lãi suất dựa trên mệnh giá của trái phiếu – vì vậy, với mệnh giá 1.000 đô la , trái phiếu coupon hàng năm 10%, nhà phát hành sẽ trả cho trái phiếu lãi là 100 đô la mỗi năm.

Nói rằng lãi suất hiện hành ở mọi nơi ví dụ cũng là 10% tại thời điểm trái phiếu này được phát hành, được xác định bằng tỷ lệ trên trái phiếu chính phủ ngắn hạn. Một nhà đầu tư sẽ thờ ơ đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp hoặc trái phiếu chính phủ vì cả hai sẽ trả lại 100 đô la. Tuy nhiên, hãy tưởng tượng một lát sau, nền kinh tế đã chuyển sang tình trạng tồi tệ hơn và lãi suất giảm xuống còn 5%. Bây giờ, nhà đầu tư chỉ có thể nhận được 50 đô la từ trái phiếu chính phủ, nhưng vẫn sẽ nhận được 100 đô la từ trái phiếu doanh nghiệp.

Sự khác biệt này làm cho trái phiếu doanh nghiệp hấp dẫn hơn nhiều. Vì vậy, các nhà đầu tư trên thị trường sẽ trả giá bằng trái phiếu cho đến khi giao dịch với mức phí bảo hiểm bằng với lãi suất hiện hành, trong trường hợp này, trái phiếu sẽ giao dịch ở mức giá 2.000 đô la để phiếu giảm giá 100 đô la chiếm 5% . Tương tự như vậy, nếu lãi suất tăng vọt lên 15%, thì một nhà đầu tư có thể kiếm được 150 đô la từ trái phiếu chính phủ và sẽ không trả 1.000 đô la để kiếm được chỉ 100 đô la.

Nghịch đảo lãi suất của trái phiếu

Đây là lý do tại sao người ta nói rằng giá của trái phiếu thay đổi ngược với lãi suất hoạt động. Khi lãi suất tăng, giá trái phiếu giảm để có tác dụng cân bằng lãi suất trái phiếu với lãi suất hiện hành và ngược lại.

Một cách khác để minh họa khái niệm này là xem xét lợi suất của trái phiếu của mọi người sẽ được thay đổi giá, thay vì thay đổi lãi suất. Ví dụ: nếu giá giảm từ $ 1.000 xuống $ 800, thì lợi suất sẽ tăng lên 12,5%. Điều này xảy ra bởi vì bạn đang nhận được 100 đô la được bảo đảm tương tự trên một tài sản trị giá 800 đô la (100 đô la / 800 đô la). Ngược lại, nếu trái phiếu tăng giá lên 1.200 đô la, lợi suất sẽ giảm xuống 8,33% (100 đô la / 1.200 đô la).

Lợi suất khi đáo hạn

Các năng suất đến ngày đáo hạn (YTM) của một trái phiếu là một cách khác để xem xét giá của trái phiếu. YTM là tổng lợi nhuận dự kiến ​​trên một trái phiếu nếu trái phiếu được giữ cho đến hết vòng đời của nó. Năng suất đến ngày đáo hạn được coi là lãi suất trái phiếu dài hạn nhưng được biểu thị bằng lãi suất hàng năm. Nói cách khác, đó là tỷ lệ hoàn vốn nội bộ đầu tư vào trái phiếu nếu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu cho đến khi đáo hạn và nếu tất cả các khoản thanh toán được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Các bạn cũng có thể đo lường những thay đổi dự đoán về giá trái phiếu khi có sự thay đổi về lãi suất với một biện pháp được gọi là thời hạn của trái phiếu. Tuy nhiên, đối với các mục đích thực tế, thời hạn biểu thị sự thay đổi giá trong trái phiếu với mức thay đổi lãi suất 1%. Chúng tôi gọi đây là định nghĩa thứ hai có phần thực tế hơn về thời hạn sửa đổi của trái phiếu.

Thời hạn có thể được tính để xác định mức độ nhạy cảm về giá đối với thay đổi lãi suất của một trái phiếu hoặc cho danh mục đầu tư của nhiều trái phiếu. Nói chung, trái phiếu có kỳ hạn dài, và trái phiếu có phiếu giảm giá thấp có độ nhạy cao nhất đối với thay đổi lãi suất. Thời hạn của trái phiếu không phải là thước đo rủi ro tuyến tính, nghĩa là khi giá và tỷ giá thay đổi, thời hạn sẽ thay đổi và độ lồi đo lường mối quan hệ này.

Tổng hợp bởi Trader Plus

Chú ý:

Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. TraderPlus không chịu trách nhiệm đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.
 • Thông tin liên hệ:
 • Địa chỉ: Việt Nam
 • Phone: 08.xxx.xxx
 • Email: traderplusvn@gmail.com
 • Website: https://traderplus.net/  Đăng ký khóa học 1Đăng ký TraderĐăng ký khóa học lệnhĐăng ký thông tin

  Nếu thấy bài viết HAY chia sẻ ngay!

  TRADER PLUS

  Trader Plus kênh thông tin tổng hợp kiến thức, tin tức, thị trường từ môi trường internet trong lĩnh vực trader forex, coin, tài chính, đầu tư. Mọi thông tin được nghiên cứu tổng hợp từ dữ liệu thị trường. Độc giả tự chịu trách nhiệm về thông tin kiến thức

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *